La primera publicació en aquest blog va ser sobre la nostra participació en el dia de neteja, European Clean up!-Day.

Aquest any canviem una mica de zona i ens trobarem al Pont d’Espia. Aquí es solen acumular bastants deixalles, tant a la riba com surant a l’aigua.

Els caiacs doncs, ens faran un bon servei. Alhora, pels voluntaris serà una oportunitat per conèixer l’activitat.

Convocatòria aquest any ’19
El grup de voluntaris l’any passat amb les deixalles que vam replegar